Jerzy Zimowski

W sierpniu 2007 r. pożegnaliśmy Kolegę i Współpracownika - Jurka Zimowskiego.
Jerzy Zimowski był wybitnym prawnikiem, człowiekiem Sierpnia 1980, działaczem „Solidarności" w latach 1980-1989, wiceministrem spraw wewnętrznych w latach 1990-96, twórcą Straży Granicznej i nowoczesnej polityki migracyjnej RP, członkiem zarządu Instytutu Spraw Publicznych od 1998 r., członkiem Rady do Spraw Uchodźców od chwili jej powstania w 1999 r.
Jego droga życiowa była legitymacją do rozstrzygania o najważniejszych sprawach ludzi słabych i pokrzywdzonych.
Był prawym człowiekiem, autorytetem i dobrym kolegą. Zawsze mogliśmy polegać na niezwykłych walorach Jego serca i umysłu. Przez osiem lat współpracy służył nam swoją inteligencją, wiedzą prawniczą i erudycją. Umiał przekazać nam swoją radość życia, poczucie humoru, miłość do muzyki i literatury. Dzielił się z nami trzeźwym poglądem na rzeczywistość.
Był naszym Przyjacielem.