Kontakt

Adres do korespondencji: 
00-583 Warszawa 
Aleje Ujazdowskie 1/3 
e-mail:refboard [at] kprm [dot] gov [dot] pl
telefon: 22 694-75-82; fax: 22 694-74-76
 
Korespondencja elektroniczna
Podanie wniesione w formie elektronicznej powinno spełniać wymogi art. 63 § 3a. Kodeksu postępowania administracyjnego - zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, złożonym za pośrednictwem platformy epuap. https://epuap.gov.pl).
 
 
Przyjęcia interesantów
odbywają się w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10.00-13.00
w siedzibie Rady w Warszawie, przy Al. Szucha 14
Należy mieć przy sobie dokument tożsamości.”