Skład Rady do Spraw Uchodźców V kadencji

Rada do Spraw Uchodźców V kadencji została powołana w dniu 26 lutego 2019 roku. Zgodnie z art. 89r. ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kadencja Rady trwa pięć lat.

Skład Rady:

 

Grzegorz DOSTATNI – dr nauk prawnych, radca prawny (przewodniczący)

Członek Rady ds. Uchodźców trzeciej i czwartej kadencji

 

Jolanta ZABORSKA – radca prawny (wiceprzewodnicząca)

Członek Rady ds. Uchodźców pierwszej kadencji

Wiceprzewodnicząca Rady ds. Uchodźców drugiej, trzeciej i czwartej kadencji

 

Ewa COLL

Członek Rady ds. Uchodźców

 

Marta KACZMARSKA

Członek Rady ds. Uchodźców

 

Aleksandra ZIUZIA

Członek Rady ds. Uchodźców

 

Kacper HALSKI

Członek Rady ds. Uchodźców

 

Jakub JAMKA 

Członek Rady ds. Uchodźców czwartej kadencji

 

Przemysław MYSZAKOWSKI

radca prawny, Członek Rady ds. Uchodźców

 

Sławomir PYL

Członek Rady ds. Uchodźców czwartej kadencji

 

Marek REDŹKO

Członek Rady ds. Uchodźców czwartej kadencji

 

Rafał ŚWIĆ

dr nauk prawnych, członek Rady ds. Uchodźców

 

Radosław WAWRZYNIAK
Członek Rady ds. Uchodźców